Δημοσιεύτηκε ο Ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137/16-6-2011) (άρθρο 113) με τον οποίο τροποποποιείται ο Ν.2971/2001 "περί αιγιαλού και παραλίας"

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Διαβάστε τον Ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137/16-6-2011) (άρθρο 113) με τον οποίο τροποποποιείται ο Ν.2971/2001 "περί αιγιαλού και παραλίας" εδώ.